Ideą firmy AURUM jest wyjście naprzeciw zmieniającej się sytuacji gospodarczo - ekonomicznej i wsparcie Klientów w dostarczeniu pracowników. Usługa ta stwarza możliwość uzupełnienia braku personelu spowodowanego przez luki na polskim rynku pracy lub dostarczenie pracowników typowo sezonowych, którzy zapewnią ciągłość zatrudnienia.

Agencja pracy AURUM specjalizuje się w outsourcingu pracowniczym i zatrudnieniu tymczasowym, którego celem jest zapewnienie w określonym czasie pracowników odpowiadających profilowi kandydata, przedstawionym przez Klienta. Usługa ta wiąże się m.in. z przekazaniem obowiązków kadrowo-płacowych, wynikających z Kodeksu Pracy. Agencja Pracy AURUM przejmuje zobowiązania pracodawcy, związane m.in. z organizacją procesów rekrutacyjnych, prowadzeniem administracji i wynagrodzeń, kontrolą poziomu absencji oraz bieżącym uzupełnianiem personelu.

Mając na uwadze aktualne zapotrzebowanie rynku firma AURUM poszerzyła swoją działalność o zatrudnienie pracowników zza wschodniej granicy Unii Europejskiej. W tym celu zawarta została partnerska współpraca z wieloma oddziałami menadżerskimi m.in. na Ukrainie, Białorusi i w Gruzji. W chwili obecnej firma posiada dużą bazę pracowników zarówno wyspecjalizowanych w poszczególnych zawodach jak i pracowników niewykwalifikowanych gotowych do jak najszybszego podjęcia zatrudnienia w Polsce.

Z przyjemnością służymy wsparciem i fachową pomocą, jeżeli Państwa firma:

 potrzebuje pracowników do prac sezonowych

 potrzebuje zwiększenia liczby zamówień lub rozwoju produkcji

 ma trudności w oszacowaniu zapotrzebowania personelu

 ma problemy z absencją spowodowaną chorobą pracowników

Usługa pracy tymczasowej jest wykorzystywana również jako system zastępstw pracowników etatowych w sytuacjach losowych lub w przypadku trudności ze znalezieniem odpowiedniego pracownika etatowego na określone stanowisko oraz jako wsparcie przy obsadzie stanowisk o dużej rotacji lub przy realizacji projektów specjalnych.