Zaletami nawiązania współpracy z Agencją Pracy AURUM są:

✓ brak zobowiązań prawnych wobec pracowników tymczasowych (brak obciążenia kadrowego i administracyjnego) tj.:

* podpisanie umowy z pracownikiem

* wypłata wynagrodzenia

* odprowadzenie zaliczek na podatki i składki ZUS

* brak innej dokumentacji, np. teczek akt osobowych

* brak kosztów rekrutacji i selekcji personelu

* dowolny czas trwania umowy z zatrudnionym, krótkie okresy wypowiedzenia

✓ motywacja pracowników zatrudnionych przez Państwa firmę

✓ możliwość natychmiastowej wymiany lub doboru kolejnych osób

✓ zatrudnienie bez konieczności wiązania się na stałe

✓ brak przestoju w pracy poszczególnych działów

✓ możliwość koncentracji na podstawowym kierunku działalności

✓ możliwość szybkiej wymiany pracownika, który się nie sprawdza

 

Korzyści płynące ze współpracy z Agencją Pracy AURUM w zakresie zatrudnienia pracowników spoza Unii Europejskiej:

✓ wysoka motywacja pracowników - wynagrodzenie pracowników w Polsce jest wyższe od stawek w firmach na Ukrainie, Białorusi czy w Gruzji, co wpływa pozytywnie na zaangażowanie i zmniejszenie poziomu rotacji zatrudnionych pracowników;

✓ napływ nowych pracowników, spoza lokalnego rynku pracy

✓ bliskość kulturowa i językowa- łatwość w przystosowaniu się pracowników do polskich warunków pracy

✓ zmniejszenie ryzyka rotacji pracowników w związku z zastosowaniem systemów motywacyjnych

✓ zakwaterowanie zlokalizowane w bliskiej odległości od miejsca pracy.

 

Dodatkowo dla pracowników będących obcokrajowcami zapewniamy:

✓ naukę języka polskiego w stopniu pozwalającym na komunikację

✓ dbałość o wszelkie kwestie formalne: wsparcie przy uzyskaniu wizy, zezwolenia na pracę lub karty pobytu; rejestrację dokumentów kandydata w urzędach

✓zakwaterowanie zlokalizowane w bliskiej odległości od miejsca pracy lub wsparcie pracowników w poszukiwaniu własnego zakwaterowania